Trường chuyên chỉ dành cho con nhà giàu?

Ai cũng có thể thi vào trường chuyên, vậy là bình đẳng về cơ hội rồi phải không? Nhưng nhiều người nói rằng thi vào trường chuyên toàn con nhà giàu với quan chức có điều kiện cho con học thêm/luyện thi nhiều…cho nên chúng có khả năng đỗ cao hơn con nhà nghèo và như thế là không công bằng. Muốn chứng minh cho lập luận này anh chị hãy:

– chỉ ra mức thu nhập để phân loại nhà giàu, trung lưu và nhà nghèo? và theo tiêu chí phân loại này, Hà nội có bao nhiêu hộ giàu, bao nhiêu hộ nghèo?

– cho số liệu thống kê % con nhà giàu, con nhà nghèo trong trường AMS?

– cho số liệu kinh phí đầu tư (trung bình) cho việc học thêm/luyện thi 3 năm THCS để thi vào trường AMS?

– cho số liệu kinh phí đầu tư (trung bình) cho việc học thêm/luyện thi 3 năm THCS để thi vào THPT không chuyên?

– số hộ gia đình ở Hà nội có khả năng đầu tư kinh phí cho con thi vào trường AMS? Trong đó:

+ % số hộ là nhà giàu?

+ % số hộ không phải là nhà giàu nhưng quyết tâm và nỗ lực đầu tư cho con đi thi?

– có mối quan hệ giữa học vấn của phụ huynh và mức độ quan tâm đến việc học hành, sự thành công trong học tập của con cái. Vậy cụ thể trong số các hộ giàu, hệ số này là bao nhiêu?

– hệ số tương quan giữa mức đầu tư kinh phí và khả năng thi đỗ AMS đối với học sinh có cùng xuất phát điểm về năng lực học tập xét ở năm đầu cấp PTCS?

– tỉ lệ chọi thi vào AMS?

– số lượng con nhà giàu/con nhà nghèo dự thi?

– tỉ lệ con nhà giàu thi đỗ và thi trượt?

– tỉ lệ con nhà nghèo thi đỗ và thi trượt?

v.v…