Mình đứng đây và tự hỏi
By: Date: Tháng Bảy 18, 2020 Categories: Truyện kể

“Leo bộ ngược lên con dốc Bắc Sum này mệt hơn hay lên Viet Healthy Farm Đà Lạt trồng cỏ làm cafe mệt hơn?”
Nhưng chỉ mất 3 giây thôi đã ngộ ra là:
“Còn mệt tức là còn sống. Mà còn sống tức là còn phải tiến về phía trước, không chạy được thì đi bộ, không đi bộ được thì bò, không bò nổi nữa thì lăn- lộn – lê – lết, miễn là mỗi ngày qua đi ít nhất phải bước được thêm một bước. Nằm yên một chỗ là trạng thái chỉ dành cho người chết hoặc chờ chết.”

Í, mà mình thì chưa sẵn sàng để chết vì đời còn vui thấy moẹ! Thế nên, mệt cũng okie, bận cũng okie lun, chứ đừng rảnh quá – đừng khoẻ quá như 3 tuần cách ly xã hệ tháng Tư thì toi toàn tập, ngập toàn thân, nhân dân khốn khổ!

Well well well, we do what we have to do!