Cục tác quanh quẩn đàn con

Với những bác quan tâm đến tiền thuế của dân và sử dụng một cách công bằng tiền thuế đối với các đối tượng: Tư tưởng này rất đáng hoan nghênh, mang lại lợi ích lớn cho xã hội và cần được phát huy nhân rộng. Tôi tin rằng các bác đều nhận thấy phần đầu tư cho trường chuyên tuy có nhiều hơn các trường công một chút, nhưng nó cũng chỉ nhỏ xíu so với nhiều lĩnh vực đang sử dụng phần lớn ngân sách. Tôi tin rằng với sự tài trí, nhiệt huyết của các bác như phân tích trường chuyên sẽ mang lại những thay đổi lớn lao cho xã hội. Sau đó các bác quay lại cái phần nhỏ xíu của trường chuyên cũng chưa muộn.

Gửi các bác muốn bán, xóa sổ hoặc tư nhân hóa trường chuyên: Nhà nước có cấm các bác mở trường tư chuyên đâu nhỉ, các bác cứ thoải mái mở trường mới, tuyển giáo viên, chiêu sinh và áp đặt chính sách giáo dục mà các bác muốn, cần gì tranh tối tranh sáng với trường chuyên. Còn nếu muốn xóa sổ trường chuyên, các bác có phương án gì để thay thế mô hình trường chuyên mà bớt tốn kém ngân sách nhà nước nhưng vẫn đạt được kết quả tốt hơn hệ thống trường chuyên hiện tại?

Gửi các bác hết lời ca ngợi trường chuyên: Mô hình trường chuyên đã tồn tại khá lâu, chẳng nhẽ mô hình đó không có nhược điểm, không cần cải tiến để phù hợp hơn với thời đại ư? Trên thế giới này có mô hình giáo dục nào đủ hoàn hảo đến vậy?

Gửi các bác mong muốn cải tạo trường chuyên: Cá nhân tôi thấy đó là mong muốn hoàn toàn chính đáng, nhất là các bác đã tham gia giảng dạy nhiều năm trong trường chuyên. Có thể lập luận của các bác không đủ sắc và “lắt léo” nhiều “ngóc ngách” như các bác quen diễn thuyết nhằm dẫn dắt người khác, nhưng sẽ vẫn có những người sẽ hiểu thực tâm của các bác, và việc làm của các bác sẽ ít nhiều tác động lên những người xung quanh. (Tôi xin phép gọi bằng bác cho giống các mục trên)

Cuối cùng, tranh luận dù nhiều, lý luận dù sắc nhưng nếu không mang lại dịch chuyển tích cực (dù là rất nhỏ) cho xã hội thì công đó cũng bằng 0 (thực tế có thể là công âm).