Chuyên mục: Nguyên Hàm

Người ngợm bần thần
By: Date: Tháng Tám 5, 2020 Categories: Nguyên Hàm

Tội nghiệp bà con quê tôi, một nắng hai sương trên các vườn thanh long, cuối mùa thu hoạch, giá sản phẩm rẻ như cho. Trên xứ sở nông nghiệp của” mặt trời sáng chói” này, điệp khúc được mùa mất giá, mất mùa được giá cứ liên tục lặp đi lập lại trong khi…

Read More →