Hướng dẫn sử dụng analytics của google

Với những người thiết kế web thì mọi người không lạ gì analytics, đây là một trong những công cụ vô cùng hữu ích giúp quản trị web xem lượng thành viên đang theo dõi web site mình là bao nhiêu

Hướng dẫn analytics
Hướng dẫn analytics

Từ hình ảnh analytics được chụp từ trên cho ta thấy hiện tại website có 12 người online:

  1. Tab tổng quan: giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất, là những thông tin tóm tắt người dùng, trang hoạt động hàng đầu, giới thiệu hàng đầu, từ khóa hàng đầu, …
  2. Vị trí: cho ta biết thêm thông tin người dùng truy cập từ đâu, bao nhiêu thành viên đang online lúc này, lượng truy cập đông nhất là nhiều người
vị trí analytics
vị trí analytics

3. Nguồn lưu lượng cho ta biết những người đang truy cập xuất phát từ đâu, được giới thiệu như thế nào….

nguồn lưu lượng analytics
nguồn lưu lượng analytics

4. Nội dung: sẽ cho ta biết họ đang quang tâm tới vấn đề gì nhất, chủ đề là gì, bao nhiêu người đang quan tâm, bao nhiêu người chú ý,…

Từ những tag cơ bản trên bạn sẽ biết rõ từ đó đưa ra hướng phát triển web sau này!