Hướng dẫn sử dụng analytics của google

Với những người thiết kế web thì mọi người không lạ gì analytics, đây là một trong những công cụ vô cùng hữu ích giúp quản trị web xem lượng thành viên đang theo dõi web site mình là bao nhiêu

Hướng dẫn analytics
Hướng dẫn analytics

Từ hình ảnh analytics được chụp từ trên cho ta thấy hiện tại website có 12 người online:

 1. Tab tổng quan: giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất, là những thông tin tóm tắt người dùng, trang hoạt động hàng đầu, giới thiệu hàng đầu, từ khóa hàng đầu, …
 2. Vị trí: cho ta biết thêm thông tin người dùng truy cập từ đâu, bao nhiêu thành viên đang online lúc này, lượng truy cập đông nhất là nhiều người
vị trí analytics
vị trí analytics

3. Nguồn lưu lượng cho ta biết những người đang truy cập xuất phát từ đâu, được giới thiệu như thế nào….

nguồn lưu lượng analytics
nguồn lưu lượng analytics

4. Nội dung: sẽ cho ta biết họ đang quang tâm tới vấn đề gì nhất, chủ đề là gì, bao nhiêu người đang quan tâm, bao nhiêu người chú ý,…

Từ những tag cơ bản trên bạn sẽ biết rõ từ đó đưa ra hướng phát triển web sau này!

Barack Obama

Who is Barack Obama?

Barack Hussein Obama II is an American attorney and politician who served as the 44th president of the United States from 2009 to 2017.

Barack Obama
Barack Obama

Birth: August 4, 1961 at Honolulu, Hawaii as Barack Hussein Obama II

George W. Bush

Who is George W. Bush?

George Walker Bush is an American politician and businessman who served as the 43rd president of the United States from 2001 to 2009.

George W. Bush
George W. Bush

Birth: July 6, 1946 at New Haven, Connecticut as George Walker Bush

Bill Clinton

Who is Bill Clinton?

Bill Clinton is an American politician who served as the 42nd president of the United States from 1993 to 2001.

Bill Clinton
Bill Clinton
 • Birth: August 19, 1946 at Hope, Arkansas as William Jefferson Blythe IV, later taking the name William Jefferson Clinton

George Bush

Who is George W. Bush?

George Bush is an American politician and businessman who served as the 43rd president of the United States from 2001 to 2009.

George Bush
George Bush
 • Birth: June 12, 1924 at Milton, Massachusetts as George Herbert Walker Bush
 • Death: November 30, 2018 at Houston, Texas

Ronald Reagan

Who was Ronald Reagan?

Ronald Reagan was an American politician who served as the 40th president of the United States from 1981 to 1989.

Ronald Reagan
Ronald Reagan
 • Birth: February 6, 1911 at Tampico, Illinois as Ronald Wilson Reagan
 • Death: June 5, 2004 at Los Angeles, California

Jimmy Carter

Who is Jimmy Carter?

Jimmy Carter is an American politician and philanthropist who served as the 39th president of the United States from 1977 to 1981.

Jimmy Carter
Jimmy Carter
 • Birth: October 1, 1924 at Plains, Georgia as James Earl Carter, Jr.

Gerald Ford

Who was Gerald Ford?

Gerald Ford was an American politician who served as the 38th president of the United States from August 1974 to January 1977.

Gerald Ford
Gerald Ford
 • Birth: July 14, 1913 at Omaha, Nebraska as Leslie Lynch King Jr., later taking the name Gerald Rudolph Ford Jr.
 • Death: December 26, 2006 at Rancho Mirage, California

Richard Nixon

Who was Richard Nixon?

Richard Nixon was an American politician who served as the 37th president of the United States from 1969 until his resignation in 1974.

Richard Nixon
Richard Nixon
 • Birth: January 9, 1913 at Yorba Linda, California as Richard Milhous Nixon
 • Death: April 22, 1994 at New York, New York